Historiek Club

De roeibaan zoals we die nu kennen is de resultante van een actieplan tot sanering van de Rupelstreek, dat voorzag in de opvulling van de kleiputten met grond afkomstig van de huidige roeibaan en de noodzaak tot aanlegging van een olympische roeibaan in België.
De officiële opening van het "Rijkswatersportcentrum Hazewinkel" vond plaats op 29 mei 1975.
De naam zelf geeft de kadastrale plaats weer waar onder meer de zandwinning zich bevond.

In het vooruitzicht van de realisatie van de roeibaan werd op 27 oktober 1971 door de bezielers van het project, senatoren Robert Godefridi en Stan De Clercq de vzw "Roeivereniging Rupel Rowing Club" opgericht.
Deze vereniging werd ontbonden na oprichting van TRT Hazewinkel vzw op 29 mei 1978.
De volledige benaming van de club luidt: "Trimm- en roeiclub Toss 80 Hazewinkel", waarbij Toss staat voor: "Technische Opleiding Spel en Sport", een Bloso-programma, dat liep tot 1980.

De kleuren van onze club, blauw en oranje, zijn de kleuren van Heindonk.
Het doel van de vereniging is de beoefening van de trimsport in zijn breedste zin en het roeien, kano en kajak in het bijzonder, evenals de aanmoediging en de ontwikkeling van deze sporten met alle tot haar beschikking staande middelen.

  • De bouw van het clubhuis op gehuurde grond, eigendom van de kerkfabriek,
    werd gestart in juli 1981.
  • De opening van het clubhuis vond plaats op 2 oktober 1981.
  • Op 25 mei 1982 werd de grond waarop het clubhuis was gebouwd gekocht.
  • Op 7 mei 1985 werd een bijkomend perceel van de gemeente Mechelen aangekocht.

Naast diverse roeiactiviteiten werd de nationale en internationale kalender gestoffeerd door TRT regatta's op Hazewinkel (vb. de Flanders-Europe Regatta).
De World Cup in 1995 vond op Hazewinkel plaats en ook deze van 1998, 1999 en 2002 werden aan TRT Hazewinkel toevertrouwd.